U bent hier

U bent hier

Missie & Visie

Orthotaal is ontstaan uit Orthopedie Mariasteen en kan bouwen op meer dan 40 jaar ervaring in de orthopedische sector.

Wij bieden aan de persoon met een beperking de mogelijkheid om zich ten volle te integreren in de maatschappij en om zijn kansen maximaal te ontplooien.

Bij Orthotaal staat de persoon met beperking centraal.
We zijn ervan overtuigd dat het hulpmiddel dient aangepast te worden aan de gebruiker en niet omgekeerd. Daarom besteden we de grootste zorg aan zijn of haar hulpvraag:

  • wij bieden steeds de meest adequate en betrouwbare oplossing
  • wij investeren tijd en middelen in “onderzoek & ontwikkeling” om zo steeds het meest adequate hulpmiddel te voorzien.

Orthotaal biet de de kans aan de persoon met een beperking om zich ten dienste te stellen van de persoon met een beperking.

Voor onze medewerkers zijn wij een bedrijf waar ze hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien. In een wederzijds vertrouwen focussen we ons op de sterke punten van onze medewerkers.